TIPY PŘI PRÁCI S VYMĚŘOVACÍM NÁŘADÍM

Příprava povrchu a hrany materiálu

KROK 1 Zarovnejte hoblíkem povrch strany na které budete měřit. Ujistěte se, zda je plocha po celé své délce i šířce rovná. Jakmile budete spokojeni, označte si tuto stranu jako lícovou.
KROK 2 Zarovnejte sousedící hranu a plochu.
KROK 3 Přiložte patku úhelníku k povrchu boční strany a zkontrolujte, zda pod ni neprosvítá světlo. Tuto kontrolu proveďte na více místech po cele délce a šířce.
KROK 4 Pomocí hoblíku proveďte začištěni. Jakmile je strana dokončena, označte ji opět jako lícovou. Od tohoto okamžiku provádějte značení pomocí úhelníku, pokosníku či měrky z lícové strany nebo hrany.

Vyznačení čáry na všech 4 stranách

Nejvhodnější je použít nůž kvůli vyšší přesnosti. Také se lepe řeže podle rýhy než podle nakreslené čáry.
KROK 1 Chcete-li načrtnout čáru přes lícovou stranu dřevěného předmětu, palcem a třemi prsty pevně přidržte patku zapřenou proti okraji. Váš ukazovaček by měl byt v poloze proti vnitřnímu okraji úhelníkové čepele, aby se zabránilo sklouznuti při zatlačení nože proti vnějšímu okraji během vytváření rýhy.
KROK 2 K narýsování čáry přes lícovou hranu se patka úhelníku musí opřít o lícovou stranu, čepel nože vložte do předešlé rýhy a úhelníkovou čepel posuňte podél čepele nože.
KROK 3 Opakujte tento krok i na dalších 2 stranách. Patku úhelníku je třeba vždy zapřít k lícové straně či hraně.
TOP TIP Pokud budete připravovat tvarově shodne předměty, spojte je svorkou a značte najednou.

Plochý tesařský úhelník

Velmi užitečný nástroj pokud potřebujete pravidelně značit velkoplošný materiál, sádrokartonové desky apod. Obě vzájemně kolmá ramena mají vyznačenou stupnici.

Skládací úhelník

Neocenitelný pomocník při vyznačování velmi velkých ploch: stavebních profilů, základů, venkovních i interiérových dlažeb, příjezdových komunikací a v zahradní architektuře. Jednoduchý čepový mechanismus
umožňuje jeho snadné složeni.

Velké ocelové úhelníky

Protože tyto úhelníky nemají patku pro zapřeni o hranu, doporučuji k přesnému vyrovnání použit dřevěný hranol, o který jejich rameno zapřeme.

Multifunkční úhelníky

Úhelník je základ, který by neměl chybět ve výbavě každého tesaře na staveništi, protože poskytuje 7 různých funkci: úhelník, pokosník, měřítko hloubky a výšky, vodováhu, pravítko a rysovadlo.

Pokosníky

Může být použit stejným způsobem jako příložný úhelník. Zvýšené pozornosti je třeba dbát, jsou-li hrany zkosené. Při značení vždy jako základ používejte lícovou stranu či hranu a ujistěte se, že veškera zkoseni/úhly míří správným směrem.

Rýsovací měřítko (rejsek)

Používá se pro vyznačení linek rovnoběžných s hranou dřevěného předmětu, protože je podstatně přesnější řezání podle vyryté čáry, než podle nakreslené tužkou. Toto rýsovací měřítko je tvořeno zarážkou, která se zapře o okraj dřevěného předmětu a vodítka se stupnici, na které je upevněn posuvný držák kalené rýsovací jehly. Vzdálenost rýsovací jehly od zarážky se po nastaveni uzamkne šroubem s křídlovou matici.

Lajnovací šňůra

Lajnovací šňůra se používá se pro vyznačeni rovných čar na podlaze, stěně i na stropě. Jedná se o zásadní nastroj používaný na stavbě (vyrovnáni stěn, obkladů) a při dokončovacích pracech (instalace skříněk apod.). Model STANLEY FatMax nyní přichází s 3x vyšší odolností šňůry vůči předřeni a s mnoha dalšími novými prvky. Nářadí, s nimž se velice rychle naučíte pracovat.

KROK 1 Zkontrolujte, zda je v zásobníku dostatečné množství křídy. Při používání s ní občas zatřeste kvůli dobrému naneseni křídy na šňůru. Po výměně doporučujeme šňůru nejdříve celou vytáhnout, do zásobníku nasypat malé množství křídy a navinout zpět. Pote můžete doplnit zásobník křídou.
KROK 2 Ukotvěte bezpečně koncový háček šňůry s háčkem k podkladu, který budete značit.
KROK 3 Po vytažení do požadované délky zaklapnutím kličky do pouzdra zablokujete odvíjení šňůry.
KROK 4 Lajnovací šňůru umístěte do požadované polohy. Sevřete ji palcem a ukazováčkem, oddalte několik centimetrů od povrchu a pak uvolněte. Po uvolněni se na povrchu vytvoří otisk. Nyní máte vytvořenou přesnou čáru, podle které můžete pokračovat v další práci.
KROK 5 Šňůru navíjejte mimo vyznačenou čáru, abyste předešli nechtěným stopám na označeném povrchu.

Důležité: Chraňte lajnovací šňůru před vlhkostí. U povrchů, které se mají malovat si ověřte, zda se křída nerozpíjí do použité barvy. Při interiérovém použiti zkontrolujte, zda křída neušpinila koberec, nábytek apod.