TIPY PŘI PRÁCI SE SVINOVACÍMI METRY

Zvýšení přesnosti měření

Přesnost měření zvýšíte lehkým, naklopením pásky a přiložením její hrany co nejtěsněji k měřenému povrchu. V některých případech, kdy by mohl koncový háček negativně ovlivnit přesnost měřeni (např. kvůli nemožnosti přiložit pásku k měřenému povrchu), použijte jiný vhodný bod, např. značku hodnoty 10 cm a od výsledku měřeni pak tuto hodnotu odečtěte.

Minimalizování chyb při měření

Pokud vkládáte předmět do jiného, např. dveře do rámu, možnost chyby naměřené hodnoty snížíte vyznačením skutečné hodnoty tužkou na zadní stranu metru a jejím přenesením na dveře. Toto je zjednodušeno u metrů FatMax, jejichž koncový háček lze zachytit třemi způsoby. Značka tužkou je snadno omyvatelná vlhkým hadříkem.

Značení podélných čar

Pro značení podélných čar s hranou předmětu využijte mály vrub na koncovém háčku, k němuž přiložíte hrot tužky, čelní stranu svinovacího metru nebo prst použijte jako zarážku k udrženi stálé vzdálenosti od hrany.

Předcházení poškození metru

Abyste předešli zbytečnému poškozeni vašeho svinovacího metru, vždy dbejte na kontrolu rychlosti navíjení pásky.

Tip pro elektrikáře

Díky konstrukci koncového háčku STANLEY metrů lze zachytit a protáhnout kabel skrze dutiny. Tuto možnost jistě ocení elektrikáři apod.

Značení oblouků

Velké kruhy či oblouky snadno vyznačíte zaháknutím koncového háčku ke šroubku či hřebíku, přiložením tužky ve zvolené vzdálenosti a jejím otáčením okolo osy.

Přímé linky

Nemáte-li pravítko, narýsujte rovnou čáru podél pásky svinovacího metru přiloženého stupnici k povrchu.