JAK VYBRAT NŮŽ A PILU

Základní rozdělení nožů

Nože s pevnou čepelí - Vhodné pro všechny typy náhradních plátků Stanley. Jsou konstruovány pro práci pod velkou zátěží. Přestože se jedná o nože s pevnou čepelí, většina disponuje systémem rychlé výměny náhradních plátků.

Nože se zasouvací čepelí - Vhodné pro téměř všechny typy náhradních plátků STANLEY. Jejich parametry jsou obdobné jako u nožů s pevnou čepelí, ale hlavní předností je možnost bezpečného zasunutí čepele do rukojeti.

Nože s odlamovací čepelí - Výhodou těchto nožů je trvale ostrý hrot čepele, která je přitom dostatečně silná a odolná proti zlomení při působení vyššího tlaku na nůž.

Modelářské nože – Najdou uplatnění při různých drobných a modelářských projektech. Ideální pro přesné a detailní řezy. Samozřejmostí jsou výměnné čepele.

Sportovní nože - Sportovní a kapesní nože najdou využití v širokém rozsahu činnosti. Výborně se hodí pro vaše pracovní i soukromé aktivity. Takovýto nůž je praktickým pomocníkem pro každodenní použití.

 

Tipy pro práci s ruční pilou

Příprava materiálu

Řezaný předmět vždy bezpečně upněte do svěráku. Dbejte na správném napnuti pilového listu; je-li příliš volný, může se prohnout a zlomit. Při řezáni trubek se  jistěte, že je bezpečně uzavřen jejich přívod (voda, plyn apod.). Tenký plech si při řezání vložte mezi 2 překližkové desky, které ho zpevní. Vyberte pilový list s takovou velikostí zubů, aby alespoň 3 byly vždy současně v řezu. Řezání provádějte s malým sklonem pily, bude potom jemnější a plynulejší.

Řez na straně budoucího odpadu

Vždy řežte podél vyznačené linky na straně budoucího odpadu. Nejste-li si dost jistí v práci s pilou, raději ponechte nějaký materiál navíc, který později odstraníte hoblíkem či rašplí.

Začátek řezu

Dosažení dobrých výsledků vám zajistí až dostatečná praxe v práci s pilou. Vždy používejte pouze pilu s ostrým břitem a řežte pomalu – snaha o rychlé řezání vede k vybočení a křivému řezu. Řez začněte vždy od vzdálenější hrany s pilou skloněnou přibližně pod uhlem 30° k povrchu. K přidržení pily v místě řezu použijte palec ruky, kterou pilu nedržíte, nebo kousek dřeva. Naříznutí hrany proveďte
lehkým tahem.

Řezání ocelových trubek

Pro řezáni ocelových trubek použijte pilový plátek s hrubostí nejméně 24 TPI. Řežte až do proniknutí pilového plátku skrze stěnu ocelové trubky. Poté trubku ootočte směrem od sebe a pokračujte v řezu navazujícím na předchozí – předejdete tak vibracím během řezání.

Řezání silnějších tyčí

Při řezání silnějších tyči či hranolů si označte čáru řezu kolem dokola. První řez veďte do průniku horního okraje pilového listu materiálem. Pak přetočte tyč od sebe a stejným způsobem pokračujte až do úplného přeříznutí předmětu.

Pila

Technika řezu

Obecně také platí pravidlo, že čím je hrubší ozubeni pily, tím větší úhel by pila měla svírat s řezaným předmětem – pilou s ozubením 7 TPI se má materiál naříznout pod uhlem 30° a pokračovat v řezání v rozmezí uhlů 45° až 60°; pilou 11 TPI nařezáváme opět pod uhlem 30° ale pokračujeme přibližně pod úhlem 45°; při použiti čepovky se naříznutí provede pod uhlem menším než 20° a jak v řezu postupujeme, pilu rovnáme až je prakticky rovnoběžně s povrchem materiálu. Pro udrženi linie řezu je nejlepší svírat pilu třemi prsty a palcem s ukazováčkem opřeným zvenčí o přechod rukojeti k pilovému listu. Rukojeť držte pevně a současně uvolněně. Zápěstí, loket a rameno držte v jedné rovině s linii řezu. Také doporučujeme vyrovnat hlavu a oko s rovinou řezu jako při mířeni. Využívejte celé délky pilového listu v rovnoměrných plynulých tazích. Rychlost řezu můžete zvýšit při současnem snížení úhlu pily vůči řezanému předmětu. Před úplným dokončením řezu (proříznutím předmětu) úhel zvětšete zdvižením rukojeti vzhůru.

Odchýlení řezu

Dojde-li k odchýleni od plánované roviny řezu, měňte směr zpět postupně. Pravidelně kontrolujte, je-li řez kolmý na povrch řezaného předmětu.

Dokončování řezu

Při přiblíženi k proříznuti předmětu zaznamenáte odlišný zvuk pily během řezáni. V této fázi se doporučuje podepřít řezaný materiál kusem dřeva, aby nedošlo k poškozeni řezu možným ulomením zbývajícího materiálu. Při řezání rozměrnějších předmětů pravidelně čistěte řez od zbytků odpadového materiálu.