BEZUHLÍKOVÝ MOTOR VS. KOMUTÁTOROVÝ MOTOR

Historie komutátorového motoru sahá až do roku 1873, kdy jeho princip objevil Zénobe Gramme. Po desetiletí se motor tohoto principu využíval a zdokonaloval i v akumulátorovém nářadí a jeho použití se jevilo jako ideální. Ovšem v posledních letech a to zejména díky zlevnění elektroniky a výrobních procesu se v tomto odvětví dostávají ke slovu motory bezuhlíkové. Vysvětleme si nyní princip fungování obou motoru, z čehož vyplynou jejich výhody a nevýhody.

 Komutátorový motor   

Motor využívá principu minimální energie. Ve vnitřním magnetickém poli se nachází smyčka,kterou protéká proud. Ten indukuje magnetické pole, které je vždy orientováno stejně jako vnější magnetické pole; toho je dosaženo díky komutátoru, který změní směr proudu smyčkou pokaždé, kdy dojde k překlopení.

Energie této soustavy bude nižší, pokud budou magnetická pole orientována proti sobě. Proto působí na smyčku moment, který se ji snaží překlopit. Protože po překlopení se změní směr proudu protékajícího smyčkou, pokračuje toto pak dále.

 

  

Výhody:    

Snadné řízení otáček – změnou budícího proudu

Lineární charakteristika závislosti otáček na budícím napětí na rotoru

Nevýhody:

Nutná údržba kluzných kontaktů (uhlíkových kartáčů)

Vznikající jiskření, které v kombinaci s průmyslovým prachem může zapříčinit výbuch

Konstrukčně náročné – rozměrné

 

Bezuhlíkový motor

 

Bezuhlíkové motory nahrazují komutátor řídící elektronikou, rotor je tvořen permanentními magnety a na statoru jsou zapínány a vypínány segmenty cívek elektromagnetů řídící jednotkou v takovém pořadí, aby došlo k optimální interakci s permanentními magnety na rotoru. 

Díky tomuto řešení odpadá tření, jiskření, nadměrná produkce tepla a redukuje se opotřebení uhlíkových kartáčů a komutátoru.

 

  

 

Výhody:

Vyšší výkon – vyšší kroutící moment

Výrazně nižší spotřeba, s tím souvisí delší doba provozu na jedno nabití

Vyšší otáčky – vhodné zejména pro vrtání do kovu

Nevýhody:

Vyšší výrobní náklady – díky rozšíření technologie přestává platit

 

 

Několik příkladů porovnání motorů v akumulátorové vrtačce

 

Delší doba provozu až o 50 %

 

 

 

 

 

 

Hledáte vyšší efektivitu? Bezuhlíkové elektromotory mají vyšší výkon, vyšší krouticí moment, vyšší otáčky a navíc nabízí až o 50 % delší dobu provozu na jedno nabití. Práce Vám půjde rychleji od ruky a ještě stroj vydrží déle pracovat. Zvládnete tak více práce bez potřeby nabíjet akumulátor.

 

Tepelné ztráty

     Běžná aku vrtačka            Bezuhlíková aku vrtačka

Nižší tření a eliminace jiskření snižuje tepelné ztráty, snižuje opotřebení elektromotoru a prodlužuje tak životnost stroje. V důsledku je redukce tepelných ztrát a eliminace jiskření hlavním zdrojem pro nárůst výkonu a zvýšení doby provozu na jedno nabití.